Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

  • Dẫn đầu về các công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT để hỗ trợ Khách hàng và Đối tác
  • Top 10 đơn vị phân phối trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam, đặc biệt về các giải pháp Trung tâm dữ liệu.
  • Mở rộng phân phối tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương.

Sứ mệnh:

  • Nghiên cứu, tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ mới tới Khách hàng và Đối tác.
  • Xây dựng một hệ sinh thái đối tác mạnh mẽ.