Thanh quản lý cáp Metal Cable Management – Norden – AD.TEK

Thanh quản lý cáp Metal Cable Management – Norden

  • Phân loại: Bộ quản lý cáp mạng
  • Chất liệu: Thép cán nguột SPCC
  • Độ dày: 1.2 mm