HỆ THỐNG CÁP CẤU TRÚC

Hệ thống cáp cấu trúc là gì?

Hệ thống cáp cấu trúc tòa nhà là hệ thống cáp được xây dựng từ loại cáp và thiết bị, phụ kiện kết nối nhằm mục đích truyền dẫn các dịch vụ: thoại, dữ liệu, hình ảnh hoặc truyền dẫn tín hiệu quản lý tòa nhà BMS.

Hệ thống cáp cấu trúc bao gồm những thành phần nào?

Một hệ thống cáp đầy đủ trong tòa nhà bao gồm các thành phần như sau:

Work Area – Khu vực làm việc: Là khu vực kết nối đến thiết bị đầu cuối người dùng (Máy tính, máy in, điện thoại,…). Khu vực này gồm các ổ cắm mạng (Outlet) và một đoạn cáp được gọi là cáp nhảy (Patch Cord).

Horizontal Cabling – Cáp ngang: Là phần cáp nối từ ổ cắm mạng tại khu vực làm việc – Work Area đến các phần cứng đấu nối tập trung cáp trong phòng Telecommunication. Chiều dài của phần cáp nối này tối đa là 100 mét.

Telecommunication Room hoặc Telecom Close – Phòng đấu nối cáp: Là điểm tập trung cáp, tất cả các đầu cáp được tập trung về đây và kết nối với các thiết bị tập trung cáp như kết nối chéo (Cross-Connect), thanh đấu nối (Patch Panel)…, phần cáp nối từ điểm tập trung cáp vào thiết bị được gọi là cáp nhảy.

Backbone Cabling – Cáp trục chính: Là phần cáp có vai trò làm trục chính liên kết giữa các phòng thiết bị, các toà nhà. Trục cáp này thường là cáp quang hoặc cáp đồng.

Equipment Room – Phòng thiết bị: Khác với phòng Telecommunication Room, phòng Equipment Room chứa nhiều thiết bị truyền thông phức tạp cung cấp các ứng dụng đến người dùng trong tòa nhà. Phòng ER cũng có thể bao gồm chức năng của phòng TR. Phòng TR phải được thiết kế tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA 569.

Entrance Facilities – Phòng kết nối cáp đầu vào: Khu vực nằm trong tòa nhà phục vụ như là điểm đầu vào tòa nhà đối với cáp từ bên ngoài của các nhà cung cấp dịch vụ như: điện thoại, ADSL, truyền hình cáp…. Các đường tín hiệu này được đấu nối trong phòng Entrance Facilities. Phòng này cũng chứa các thiết bị bảo vệ như thiết bị chống sét, và hoạt động như là điểm phân ranh giới của các nhà cung cấp dịch vụ truy cập chung.