GIỚI THIỆU VỀ AD.TEK

Công ty Cổ phần AD.TEK được thành lập vào ngày 12/11/2010 với khát vọng góp một phần công sức vào sự phát triển ngành công nghệ thông tin của đất nước. Trong hơn 13 năm hoạt động, chúng tôi không ngừng nỗ lực và khẳng định vị thế trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các giải pháp cơ sở hạ tầng mạng dành cho doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

DẤU MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA AD.TEK

Các dấu mốc quan trọng trong suốt 13 năm họa động
Các dấu mốc quan trọng trong suốt 13 năm họat động

 

 

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA AD.TEK

Tầm nhìn, sứ mệnh - Triết lý kinh doanh
Tầm nhìn, sứ mệnh – Triết lý kinh doanh