Router wifi MikroTik hAP ax2 - AD.TEK

Router wifi MikroTik hAP ax2

Liên hệ

  • Số lượng băng tần: 2, anten có đội lợi 4-4.5 dBi
  • Tiêu chuẩn 802.11ax hỗ trợ Wave2.
  • Tăng tốc độ bộ phát wifi cao hơn tới 40% trong dải tần 5 GHz và tốc độ cao hơn tới 90% trong dải tần 2,4 GHz so với thế hệ hAP AC