CENTRAL LOOSE TUBE ARMOURED EXTERNAL CABLE 3108-31004OS2CL - AD.TEK

CENTRAL LOOSE TUBE ARMOURED EXTERNAL CABLE 3108-31004OS2CL

Liên hệ

  • Tải trọng kéo: 2000N
  • Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +70°C
  • Nhiệt độ lưu trữ: -40 °C đến +85 °C
  • Chất liệu vỏ bọc: HDPE
  • Độ suy giảm tối đa SM (1310nm) : ≤ 0,34dB/Km