E-GLASS STRENGTH CENTRAL LOOSE TUBE IN/OUT FIBRE OPTIC CABLE 3106-11004OM3CL - AD.TEK

E-GLASS STRENGTH CENTRAL LOOSE TUBE IN/OUT FIBRE OPTIC CABLE 3106-11004OM3CL

Liên hệ

  • Tải trọng kéo: 1500N
  • Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C
  • Nhiệt độ lưu trữ: -40 °C đến +85 °C
  • Chất liệu vỏ: iêu chuẩn: PVC Tùy chọn: LSZH, PE, FR PVC (OFNP/OFNR)