Eltex MES5324A - Bộ chuyển mạch 24 cổng quang 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - AD.TEK

Eltex MES5324A – Bộ chuyển mạch 24 cổng quang 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)

Liên hệ

Ethernet switch, 1×10/100/1000BASE-T (ООВ), 24x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3

Bandwidth – 480 Gbps

Troughoutput for 64 bytes – 238 MPPS

Tùy chọn module nguồn đi kèm

  • PM160-220/12 power module, 220V AC, 160W
  • PM100-48/12 power module, 48V DC, 100W