Hộp phối quang ODF 321-2LC024BK Norden - AD.TEK

Hộp phối quang ODF 321-2LC024BK Norden

Liên hệ

  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước: 433 x 300 x 43
  • Số cổng: 24
  • Đạt tiêu chuẩn: TSE: EN 61587-1 Mechanical Structures For Electronic; Equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 60297; Climatic and Environment: EN 61587-1/4.2, IEC60068-2-1,IEC60068-2-2, IEC60068-2-30; Earth Bond: EN61587-1/6.