MES2300B - 24/24F ELTEX - AD.TEK

MES2300B – 24/24F ELTEX

Liên hệ

  • Hỗ trợ lên tới 4 cổng 10G
  •  Băng thông chuyển mạch lên tới 128Gpbs
  • Hỗ trợ chức năng Non-blocking
  •  Hỗ trợ tính năng L3
  • Hỗ trợ chức năng Stack. Với khả năng xếp chồng lên tới 8 thiết bị
  •  Hỗ trợ điện dự phòng qua pin sạc
Danh mục: