Eltex MES2308 - Bộ chuyển mạch 8 cổng đồng 10/100/1000BASE-T - AD.TEK

Eltex MES2308 – Bộ chuyển mạch 8 cổng đồng 10/100/1000BASE-T

Liên hệ

  • Ethernet switch, 10 ports of 10/100/1000BASE-T, 2 ports of 1000BASE-X, L3, 110–250 V AC
  • Bandwidth – 24 Gbps
  • Throughput for 64 bytes – 17.7 MPPS