Mặt ổ cắm mạng - faceplate Panduit - 2 cổng - NK2FIWY - AD.TEK

Mặt ổ cắm mạng – faceplate Panduit – 2 cổng – NK2FIWY

Liên hệ

  • Số cổng: 2
  • Chuẩn module tương thích: Keystone
  • Vật liệu: ABS
  • Màu sắc: Trắng – Off White
  • Có nhãn dán đi kèm
  • Tiêu chuẩn: RoHS
  • Số lượng lớn: Liên hệ báo giá.