Patch panel 24 port Panduit – NKFPL24 (có nhãn dán)

Liên hệ

  • Số cổng: 24
  • Thiết kế dạng module linh hoạt, có thể sử dụng số cổng tùy theo nhu cầu và tháo lắp dễ dàng
  • Chuẩn module tương thích: Keystone
  • Vật liệu: CRS & ABS cao cấp
  • Màu sắc: Đen – Black
  • Có nhãn dán đi kèm để đánh số thứ tự
  • Tiêu chuẩn: RoHS