Patch panel 48 port Panduit – NKFP48Y (không nhãn dán) – AD.TEK

Patch panel 48 port Panduit – NKFP48Y (không nhãn dán)

  • Số cổng: 48
  • Thiết kế dạng module linh hoạt, có thể sử dụng số cổng tùy theo nhu cầu và tháo lắp dễ dàng
  • Chuẩn module tương thích: Keystone
  • Vật liệu: CRS & ABS cao cấp
  • Màu sắc: Đen – Black
  • Kích thước: 2U
  • Tiêu chuẩn: RoHS