Eltex MES2408 - Bộ chuyển mạch 8 cổng đồng 10/100/1000BASE-T - AD.TEK

Eltex MES2408 – Bộ chuyển mạch 8 cổng đồng 10/100/1000BASE-T

Liên hệ

  • Ethernet switch MES2408, 8 ports of 10/100/1000BASE-T, 2 ports of 100BASE-FX/1000BASE-X, L2
  • Bandwidth 20 Gbps
  • Throughput for 64-byte packets 14.88 MPPS
  • Có các tùy chọn module nguồn đầu vào:
  • MES2408 AC: 110–250 V AC
  • MES2408B: 110–250 V AC & 12 V DC
  • MES2408 DC: 18-72 V DC